Vad beror extremismen på?

 Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: “al-Istiqâmah ´alâ Dînillâh”
https://www.youtube.com/watch?v=W7bg9ijOO-M

Idag finns det, som ni vet, extremister som är för hårda. De har extrema tankar. De står för skrämmande handlingar. De hävdar att det är kamp. De dödar muslimer och otrogna som vi har avtal med, vilkas liv Allâh har förbjudit att tagas. De dödar människor som Allâh har förbjudit och påstår att det är kamp. Det är frukterna av överdrift och brist på förståelse inom Allâhs (´azza wa djall) religion.