Vad avser de när de vill att vi skall vara vänliga?

Ibrâhîm Hasan ash-Sha´bî sade:

”Det jag vill säga är att man måste vara vänlig mot såväl den levande som den döde så länge han är muslim.”1

Vad är det Salafiyyûn har gjort förutom att de har avvisat falskheten, avguderiet och innovationerna i sina föreläsningar, böcker, träffar och kall? Slog inte Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sönder hedningarnas statyer när han fördömde dem för deras tro? Fördömde inte varje profet sitt samfund för dess avguderi? Allâh (´azza wa djall) sade om det:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Allâh och håll er borta från avguderiet!”2

Har inte Allâh (´azza wa djall) berättat för oss att det inte fanns ett sändebud utan att det sade till sitt folk:

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

”Dyrka Allâh, mitt folk – ni har ingen annan sann gud än Honom!”3?

Vilken synd har då Salafiyyûn gjort förutom att de har kallat till Allâhs religion, förklarat Tawhîd och Sunnah, varnat för avguderiet och innovationerna och klargjort för människorna al-Ikhwân al-Muslimûns fel så att de kan akta sig för dem?

Det innebär att du med vänligheten avser att Salafiyyûn skall tiga om det sanna kallet och sändebudens kall och felen som al-Ikhwân al-Muslimûn och andra Hizbiyyûn har. Sade inte Allâh (´azza wa djall):

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig. Fri är Allâh från brister – [fjärran från] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och som jag tar avstånd från!”4

Lovade inte Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro och lydnad utmed att vilja varje muslim väl? Har det inte bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt: ”Religionen är Nasîhah?” De sade: ”Till vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och deras lekmän.”?

Vill du föreskriva åt muslimerna att inte fördöma människor som följer falskheten och att de inte klargör för människorna deras falskhet? Vill du att människorna skall lyda dig och låta bli att lyda Allâh? Vill du att de skall följa dig och låta bli att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Det kommer aldrig att ske – om Allâh vill. Salafiyyûn kommer att fortsätta med att kalla till Allâhs religion och klargöra hur Hizbiyyûn lär ungdomarna att göra Takfîr på muslimerna, förbereda sig för revolutioner och sprängattentat och sabotera genom att döda oskyldiga människor, ödelägga egendomar, terrorisera trygga människor, trotsa landet och mobilisera sig för uppror mot det. Salafiyyûn kommer att fortsätta med att klargöra och fördöma denna falskhet för att de vill Allâh väl och därefter landet och medborgarna.