Vad är Zakât-ul-Fitr för något?

Fråga: Vad är Zakât-ul-Fitr för något?

Svar: Zakât-ul-Fitr är cirka 3 kilograms spannmål som betalas mot slutet av Ramadhân. Syftet är att tacka Allâh (ta´âlâ) för avslutad Ramadhân, därav namnet.

Så fort solen går ned natten till ´Îd blir den allmosan obligatorisk att betala. Det är inte obligatoriskt att betala den för barnet som föds efter den aktuella solnedgången – det är bara rekommenderat. Inte heller är det obligatoriskt att betala för personen som dör innan den. Ty han dog innan han blev ålagd handlingen.