Vad är visdomen bakom Niqâb-förbudet i ihrâm?

Fråga: Vad är visdomen bakom Niqâb-förbudet i ihrâm?

Svar: Det enda som är förbjudet för en kvinna i ihrâm att ha på sig är Niqâb, som är sytt efter ansiktet, och handskar. Trots det måste hon täcka ansiktet med sin slöja om hon är i främmande mäns närvaro.

Vad visdomen beträffar, så forskar vi inte kring den. Vi är bara skyldiga att underkasta oss. Det är så slavarna skall förhålla sig till Herrens påbud och förbud.