Vad är våra kvinnors rättighet mot oss?

Abû Dâwûd sade:

2142 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd berättade för oss: Abû Qaz´ah al-Bâhilî underrättade oss, från Hakîm bin Mu´âwiyah, från hans fader som sade:

”Allâhs sändebud! Vad är våra kvinnors rättighet mot oss?” Han svarade: ”Låt henne äta när du äter. Klä henne när du klär dig. Slå inte ansiktet. Säg inte fula ord till henne och bojkotta inte frånsett i hemmet.”

Abû Dâwûd sade:

”Att inte säga fula ord betyder att man inte ber Allâh förskjuta henne från allt gott.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt henne äta när du äter. Klä henne när du klär dig.”

at-Tîbî sade:

”Att han ändrar den tilltalade från tredje person till andra person bevisar vikten av att låta kvinnan äta och klä sig. Egentligen skulle han sagt ”Han skall låta henne äta när han äter.” Men tilltalet är allmänt och berör alla män. Det betyder att du är ålagd att ge henne mat och kläder när du själv har förmågan att äta och klä dig.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slå inte ansiktet.”

Ty ansiktet är den noblaste och synligaste kroppsdelen som består av ädla och känsliga kroppsdelar. Hadîthen bevisar att det är obligatoriskt att undvika ansiktet i samband med aga.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg inte fula ord till henne.”

Det vill säga att du inte skall säga fula ord till henne, förtala henne, be Allâh förskjuta henne från allt gott och liknande.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och bojkotta inte frånsett i hemmet.”

Det vill säga att du inte skall undvika henne eller köra ut henne till ett annat hem då Allâh säger:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

”Håll er borta från deras nattläger.”1

14:34