Vad är Sunnah i samband med begravningståget och begravningen?

Fråga: Vad är domen för att ropa under begravningståget ”Det finns ingen sann gud utom Allâh! Allâhs ansikte är det eviga!” samt under begravningen ”O Nåderike! O Nåderike!”? Vad är Sunnah i samband med begravningståget och begravningen?

Svar: Det är en innovation. Det råder inga tvivel om att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Han är den ende Evige. Dock är det en innovation att säga det som det all nämns i frågan. All dyrkan som inte praktiserades av Salaf är en innovation. Det är också en innovation att säga i samband med begravningen ”O Nåderike! O Nåderike!”

I samband med begravningståget är det Sunnah att tänka och reflektera över ens slut. Nu går han i ett begravningståg; imorgon kommer begravningståget att bära på honom. Han skall alltså tänka på sina handlingar och tillstånd.

Vad begravningen beträffar, så brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställa sig vid graven efter begravningen och säga:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”1

Det är föreskrivet.

1Abû Dâwûd (3221).