Vad är större otro än det?

Fråga: Skall det göras Takfîr på dem som ber ´Alî, al-Husayn eller al-Badawî om hjälp och ropar ”O ´Alî!”, ”O Husayn!” eller ”O Badawî!”?

Svar: Vad är större otro än det? Att tillbe andra än Allâh och be dem om hjälp är klar otro.