Vad är skillnaden mellan Tarâwîh och Qiyâm-ul-Layl?

Fråga: Vad är skillnaden mellan Tarâwîh och Qiyâm-ul-Layl?

Svar: Tarâwîh är Qiyâm-ul-Layl. Muslimerna ber dock Tarâwîh i början av natten eftersom det är lättare än mot slutet av natten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad aldrig hela nätterna frånsett de tio sista nätterna i Ramadhân. Annars tillbringade han månadens första nätter i både bön och sömn. Trots det bad han endast tre nätter med sina följeslagare. Därefter lät han bli utav fruktan att bönen skulle bli obligatorisk.