Vad är skillnaden mellan innovation och synd?

Fråga: Vad är skillnaden mellan innovation och synd?

Svar: Synden är mindre skadlig än innovationen. Syndaren vet att han är syndig och ångrar sig. Innovatören anser däremot att han har rätt. Därav ångrar han sig inte. Synden är alltså mildare än innovationen. Innovationen är värre eftersom dess utövare anser att han har rätt och låter bli att ångra sig tvärtemot syndaren. Syndaren vet att han gör fel, fruktar för sin synd och är nära ångern.