Vad är skillnaden mellan dogm (العقيدة) och metodik (المنهج)?

Fråga: Vad är skillnaden mellan dogm (العقيدة) och metodik (المنهج)?

Svar: Den åtskillnaden har uppstått först idag. Förr i världen gjordes ingen skillnad på dogm och metodik. Men i takt med alla prövningar har vissa Ahl-us-Sunnah blivit tvungna att skilja på de två termerna. Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) gjorde ingen skillnad och sade att bäggedera är en och samma sak.

Jag har blivit tvungen att säga att metodik är ett vidare begrepp än dogm. Dogmen innefattas av metodiken. Ahl-us-Sunnahs metodik i dogmen, i Allâhs namn och egenskaper, är ju byggd på Qur’ânen och Sunnah. Ahl-us-Sunnahs metodik i bevisning, besked och så vidare. Det är deras metodik. Deras bevisning är en metodik. Deras bemötande av besked är en metodik och så vidare.