Vad är skillnaden mellan djinner och djävlar?

Fråga: Finns det någon skillnad mellan djinner och djävlar?

Svar: Djävlar är upproriska djinner. Det finns djinner som är muslimer, otrogna och upproriska.