Vad är sann Salafiyyah?

Fråga: Vad är sann Salafiyyah?

Svar: Sann Salafiyyah är det som följdes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

De frågade:

”Vem då, Allâhs sändebud?”

Då sade han:

”Den som följer samma sak som jag och mina följeslagare följer idag.”

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga  som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som lever [längre] kommer att se många meningsskiljaktigheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda efterträdares Sunnah. Håll fast vid den med era kindtänder. Håll er borta från de nya frågorna. Varje ny fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Sann Salafiyyah är den som dessa ädla hadîther verkställs på, nämligen att en muslim följer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare, utvandrarna och hjälparna och dem som följde dem.

1 9:100