Vad är rekommenderat respektive obligatoriskt för den fastande?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 252

 

Fråga: Vad är rekommenderat respektive obligatoriskt för den fastande?

Svar: Det fodras av den fastande att han ökar sin lydnad till Allâh och håller sig borta från allt förbjudet. Han måste slå vakt om plikterna, undvika förbuden och be de fem dagliga bönerna i tid och i samling. Annat han måste tänka på, är att han undviker lögn, förtal, bedrägeri, räntor och alla andra förbjudna handlingar och tal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

“”Allâh är inte i behov av att någon undviker sin mat och sin dryck om han inte avstår från lögn och oförskämd handling.””