Vad är orent i WC?

Barn är i princip rena. Det är de även om de kommer ut ur WC. Deras fötter är fortfarande rena. Finns orenheten i WC i hela WC eller bara på en bestämd plats? Den finns bara på en bestämd plats, i toalettstolen. Resten av WC är ren. Även toalettstolen är ren efter att det har spolats och orenheten försvunnit.