Vad är obligatoriskt under ´Âshûrâ’?

Publicerad: 2009-12-21
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: https://alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=155&PageNo=1&BookID=12

Fråga: Vad är obligatoriskt under ´Âshûrâ’ och skall man betala Zakât-ul-Fitr?

Svar: Det är föreskrivet att fasta ´Âshûrâ’-dagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man fastar den dagen. Efter att Ramadhân hade blivit obligatorisk att fasta, blev ´Âshûrâ’ frivillig.

Angående Zakât-ul-Fitr efter ´Âshûrâ’, så skall den inte betalas såsom den betalas efter Ramadhân.