Vad är negativt med benämningen ”Salafî” och ”Salafiyyah”?

Fråga: Räcker det för personen som följer Sunnah att kalla sig för ”muslim” eller måste man kalla sig för något annat som exempelvis ”Salafî”?

Svar: Varför ställs dessa frågor aldrig om någon som kallar sig för ”Ash´arî”, ”Mâturîdî”, ”Tîdjânî”, ”Marghanî”, ”Naqshbandî” eller ”Sahrûrdî”? Det finns kanske hundra olika inriktningar. De behandlas inte alls för denna problematik. Det verkar som om de anser att alla är korrekta och sunda och till följd därav skall de inte konfronteras. Det verkar som om alla dessa vilsna inriktningar är accepterade. De har inga invändningar mot dem. Problemet ligger endast i Ahl-ul-Hadîth och Salafiyyûn.

Vad står benämningarna ”Tîdjânî”, ”Naqshbandî” och ”Sahrûrdî” för? De står för panteism, panenteism, avguderi, otro och villfarelser. Vad står benämningen ”Salafî” för?

Låt benämningarna vara. Poängen ligger i betydelsen. Vad består orden ”Salafiyyah” och ”Ahl-ul-Hadîth” av? Består de av falskhet? Så länge innebörden är korrekt är även benämningen korrekt. Det skall inte snålas med benämningar.

Dessa människor är ute efter prövningar och störningar. De stör bara dem som följer sanningen som denna benämning står för. Känn därför till Ahl-ul-Bid´as konspirationer och planer. Fortsätt kalla er för ”Ahl-ul-Hadîth” och ”Salafiyyûn”. Ty de är sanningen. Ibn Taymiyyah säger att det är obligatoriskt att associera sig med Salafiyyah. När du associerar dig med Salafiyyah associerar du dig inte med en person eller en persons metodik eller innovationer. Du associerar dig med följeslagarna och de förträffliga och vägledda generationerna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetman att bli mångfaldig.”1

Du associerar dig med dessa generationer som Allâhs sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) berömde. Till och med Allâh berömde dem när Han sade:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.”2

1al-Bukhârî (6695) och Muslim (2535).

23:110