Vad är kvinnoförtryck?

Publicerad: 2011-04-09
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”al-Istiqâmah ´alâ Dînillah”

 

Dessa människor, som lägger sig i obehöriga frågor, ger sig även in i kvinnofrågorna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beordrat oss att ta väl hand om kvinnorna och sade under Avskedsvallfärden:

”Ta väl hand om kvinnorna.”

Han sade också:

”Jag har inte lämnat någon skadligare prövning för männen som kvinnorna.”

Han sade också:

”Var försiktiga med kvinnorna! Israeliternas prövningar var med kvinnorna.”

De manar kvinnan till att ta av sig slöjan. De manar henne till att resa ensam utan Mahram. De manar henne till att ta sig an männens arbeten. De fördömer förbudet mot beblandning. De anser det vara extremism, tillgjordhet, kvinnoförnedring och kvinnoförtryck.

De vet inte om att kvinnoförtryck innebär att placera henne på fel plats och att hon får ansvara för något hon inte klarar av och att hon utsetts för prövningar och att hon går ut ur hemmet utan blyghet och religiösa regler.

De lägger sig till och med i giftermål och fördömer att en äldre man gifter sig med en ung kvinna. De säger att det är kvinnoförtryck. De har glömt att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som är förebilden och Allâhs budbärare, gifte sig med de Troendes moder ´Â’ishah när hon var sex år och förbrukade äktenskapet när hon var nio. Här gifte sig en äldre man med en ung kvinna. Det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Allting handlar om kvinnans välfärd. Om han är duglig och bra för henne, skall ni inte hindra henne från honom. Detta är hennes rättighet.

De vill sätta käppar i hjulet för giftermål och att kvinnan gör det hon känner för. De anser att giftermålet kedjar fast henne och att hon blir en fånge i sitt hem i vilket hon måste lyda mannen. De vill frigöra henne. De säger att åldersgränsen skall vara arton. När hon är arton har hon redan gått förbi puberteten och blivit ungmö. Vem kom med artonårsgränsen?  Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med de Troendes moder ´Â’ishah när hon var sex år och förbrukade äktenskapet när hon var nio och han är mänsklighetens ledare.