Vad är kvinnans lycka?

Publicerad: 2010-12-28
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Hayât-us-Sa´âdah”

 

Den farligaste orsaken till att folk förblir ogifta, är kvinnans arbete och anställning. Hon anställs runtom i landet och lämnar hemmet och springer efter lönen. Hon vill inte ha en man. Mannen kommer ju sysselsätta henne och hindra henne från arbetet. Hon vill alltså inte ha en man. Hon vill bara ha pengar.

Hon tror att detta är lyckan. Det är inte lyckan. Lyckan ligger i att gifta sig med en rättfärdig make och ha en bra avkomma och stanna i hemmet. Det är lyckan. Det är just törsten efter pengarna och anställningarna som orsakar singellivet.

Män vill inte ha kvinnor som inte underkastar sig männen, inte uppfostrar barnen och inte är hemma. De vill inte ha sådana kvinnor. Därför är många ogifta och därför skiljs många.