Vad är kvinnans blygd i bönen?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/295)

Fråga: Vad är kvinnans blygd i bönen?

Svar: Sett till att jag inte har något definitivt bevis i frågan som jag kan utgå ifrån, kan jag inte heller konstatera något. Här följer jag blint. Det kända hos Hanâbilah är att en fri och könsmogen kvinna måste täcka hela sin kropp frånsett ansiktet. Den korrekta åsikten är att hon inte heller behöva täcka sina händer och fötter. Och om hon inte är könsmogen, anser de att hon behöver bara täcka området mellan naveln och knäna. Jag har som sagt inte kommit fram till något definitivt – och Allâh vet bättre.