Vad är insikt?

Fråga: Vad är insikt?

Svar: Insikt är kunskap om vad som har sagts av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Insikt är att ha vetskap om vad sanningens folk tror på och vad osanningens folk tror på. Insikt är att kunna skilja på Tawhîd och avguderi, islam och dess motsats.