Vad är föreskrivet att göra när man fyller graven med jord?

Fråga: Vad är föreskrivet att göra när man fyller graven med jord? Är det föreskrivet att säga:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

”Av denna [jord] har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi [kalla] er att stiga fram ännu en gång.”1?

Svar: Vissa lärda säger att det är rekommenderat att kasta jord tre gånger i graven. Dock finns det ingen hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som utgör ett argument för att man skall säga:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

”Av denna [jord] har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi [kalla] er att stiga fram ännu en gång.”

Efter begravningen är det Sunnah att rätta sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter att han hade begravt en person stod han vid hans grav och sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”2

Be Allâh förlåta och stadga honom och gå därifrån.

120:55

2Abû Dâwûd (3221).