Vad är domen för vigselringar?

Fråga: Vad är domen för vigselringar?

Svar: Det är en dålig sed. Den hör inte till muslimernas seder. Den har kommit till oss från utlandet. Måhända det finns en dogm bakom dem i form av att de enar makarna och stärker deras kärlek. Det är alltså en dålig dogm som skall lämnas. Den är grundlös i det här landet ur såväl ett religiöst som traditionellt perspektiv.