Vad är domen för varvning av gravar?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh-ul-Fatwâ Hamawiyyah (1)

Fråga: Vad är domen för varvning av gravar?

Svar: Varvning av gravar i syftning på närmning till de döda är större avguderi. Ty de dyrkar de döda. Varvning är ju dyrkan. Om varvningen åsyftar den döde och närmning till den döde via varvning av hans grav, är handlingen större avguderi. Han utesluts ur religionen eftersom han dyrkar någon annan än Allâh.

Om han däremot tror att varvning av gravar är dyrkan av Allâh, dyrkar Allâh med den och tror att Allâh gagnar honom om han varvar graven, är handlingen mindre avguderi. Ty han avser inte den döde, utan närmning till Allâh. Närmningen är dock innovation. Handlingen är alltså – och Allâh vet bättre – mindre avguderi. Oftast är det dock det första alternativet som gäller, vilket är större avguderi.