Vad är domen för två Taslîm i begravningsbönen?

Fråga: Vad är domen för att imamen gör Taslîm två gånger i begravningsbönen?

Svar: Det är okej eftersom det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.

1al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (4/34).