Vad är domen för solförmörkelsebönen?

Fråga: Vad är domen för solförmörkelsebönen?

Svar: Den är starkt rekommenderad. Somliga lärda anser att den är obligatorisk för vissa till skillnad från andra. När de lärda nämner rekommenderade böner säger de att solförmörkelsebönen är den viktigaste, därefter regnbönen och därefter Tarâwîh. Den är alltså starkt rekommenderad enligt rättsskolan.