Vad är domen för sjukdomsbehandling?

Fråga: Vad är domen för sjukdomsbehandling?

Svar: Det finns tre sorters behandlingar:

Om man anar starkt att den gagnar och att dess avsaknad bidrar till död, är behandling obligatorisk.

Om man anar starkt att den gagnar och att dess avsaknad inte bidrar till död, är behandling bättre.

Om båda möjligheterna är lika stora, är det bättre att avstå från behandling.