Vad är domen för Siwâk och parfym under fastan?

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 468

Fråga: Hur lyder domen för Siwâk och parfym under fastan?

Svar: Det korrekta är att Siwâk är Sunnah för den fastande att använda i början och slutet av dagen, baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”

Vad gäller parfym, är även det tillåtet för den fastande i början och slutet av dagen, oavsett om det rör sig om rökelser, oljor eller liknande. Däremot är det inte tillåtet att dra in rökelserna, ty de kan gå in ens näsa och därefter i magen. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Laqît:

”Lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”