Vad är domen för resenärers böneutrop?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/160)

Fråga: Vad är domen för resenärers böneutrop?

Svar: Därom tvista de lärde. Den korrekta åsikten är att resenärer måste kalla till bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) när de skulle resa hem från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

När bönen går in, kallar någon av er och den äldste av er får leda er.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utelämnade aldrig böneutrop, oavsett om han var resande eller hemmastadd. Han brukade befalla Bilâl (radhiya Allâhu ´anh) att kalla till bön under resa.

1al-Bukhârî (628).