Vad är domen för religiösa visor?

Fråga: Vad är domen för religiösa visor?

Svar: Det finns inga religiösa visor. Det där finns hos Sûfiyyah. Det är de som dyrkar Allâh (´azza wa djall) med visor. I stället för att påminna sig om Allâh och säga ”Subhân Allâh”, ”Lâ ilâha illâ Allâh” och ”Allâhu Akbar”, sysselsätter de sig med visor och sång. Det där är hos Sûfiyyah. Vi har inte det.