Vad är domen för Qunût i Fadjr?

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 322

Fråga: Vad är domen för Qunût i Fadjr?

Svar: Det är innovation så länge det inte handlar om en katastrof – i så fall läses Qunût i alla böner, vilket Ibn ´Umar, Abû Hurayrah och andra återberättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

När det kommer till Qunût begränsat till Fadjr, sade Abû Mâlik Sa´d bin Târiq bin Ushaym al-Ashdja´î till sin fader:

Fader! Du har ju bett bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar – läste de Qunût?” Han svarade: ”Det är en nyhet, käre son.”

Anas sade visserligen:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutade inte läsa Qunût till dess att han lämnade jordelivet.”

Den hadithen är dock svag. Den återberättas av Abû Dja´far som det finns delade uppfattningar om. Den övervägande åsikten är att han är svag.

I detta ämne rekommenderar jag frågeställaren att hänvisa till ”Zâd-ul-Ma´âd”, som är makalös i ämnet. Till och med lärde som ash-Shawkânî och as-San´ânî hänvisar i sina ”Nayl-ul-Awtâr” repsektive ”Subul-us-Salâm” till denna värdefulla bok ”Zâd-ul-Ma´âd”.