Vad är domen för provrörsbefruktning?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/25-26)

Fråga: Vad är domen för provrörsbefruktning i den bemärkelsen att makens spermier befruktas i makans livmoder via läkare?

Svar: Sakfrågan är mycket allvarlig. Vem kan garantera att läkaren befruktar rätt spermier i rätt livmoder? Således anser jag att sakfrågan ska förseglas. Jag ger inga sådana utslag så länge jag inte känner maken, makan och läkaren. Annars kan det hela få hemska konsekvenser. Det är ingen enkel sakfråga. Eventuella fel innebär att släktträd blandas och rörs om. Det är förbjudet enligt föreskriften eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den gravida kvinnan får inte lägras förrän hon fött.”1

Jag ger alltså inget utslag här om jag inte känner maken, makan och läkaren.

1Abû Dâwûd (2157) och at-Tirmidhî (1564).