Vad är domen för plastikoperationer?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/22)

Fråga: Vad är domen för plastikoperationer? Vad är domen för att studera plastikkirurgi?

Svar: Det finns två sorters plastikoperationer:

1 – En med syfte att avvärja en defekt orsakad i olycka och liknande. Den är harmlös eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät en man som förlorat sin näsa i krig skaffa en näsprotes av guld1.

2 – Utökad skönhet. Den är förbjuden och otillåten. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade.”2

Ty en sådan utökad försköning handlar inte om avvärjd defekt.

Beträffande studenten som får läsa plastikkirurgi i sin läroplan, så är det harmlöst att lära sig ämnet utan att implementera kunskapen i förbjudna fall. Tvärtom ska personen som studerar ämnet i det syftet avrådas från det eftersom det är förbjudet. Förmodligen väger en läkares råd tyngre.

1Ahmad (5/23), Abû Dâwûd (4232) och at-Tirmidhî (1770) som sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

2al-Bukhârî (5943) och Muslim (2125).