Vad är domen för personen som utelämnar Fadjr?

Fråga: Vad är domen för personen som utelämnar Fadjr?

Svar: Om frågan syftar på samlingsbönen, så är det förbjudet och syndigt. Det är obligatoriskt att be i samling. Om den syftar på utebliven Fadjr helt och fullt och att den bes först när solen har gått upp, så är hans tillstånd mycket kritiskt. Vissa lärda säger att den som oskäligt sinkar en enda bön så att dess tid går ut är otrogen. Alla i liknande tillstånd är skyldiga att ångra sig inför Allâh och se till att dyrka sin Herre.