Vad är domen för ortodonti?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/22-23)

Fråga: Vad är domen för ortodonti?

Svar: Ortodonti kan delas upp i två typer:

1 – Utökad skönhet. Den är förbjuden och otillåten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade och ber om tandfilning för skönhetens skull och ändrar på Allâhs skapelse.”1

Detta gäller trots att kvinnan ska vara skön och fager. Om förbudet gäller kvinnor kan mindre inte gälla männen.

2 – Om ortodontin beror på en defekt, så är den harmlös. Vissa människor kan ha utstickande tänder som förfular deras utseenden. I så fall är det tillåtet att reglera tänderna. Ty här beror ortodontin på defekt och inte på utökad försköning. ´Arfadjah bin As´ad (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag förlorade min näsa på Kulâb-dagen under den hedniska tiden. Följaktligen skaffade jag en protesnäsa av silver. Efter att den hade ruttnat befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mig att skaffa en protesnäsa av guld.”2

Protesen var till för att avvärja en defekt och inte i förskönande syfte.

1al-Bukhârî (5943) och Muslim (2125).

2Ahmad (5/23), Abû Dâwûd (4232) och at-Tirmidhî (1770) som sade:

”Hadîthen är god och främmande.”