Vad är domen för melodiskt bönekall?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/188-189)

Fråga: Vad är domen för melodiskt bönekall?

Svar: Det är giltig om än föraktfullt. Skulle melodin ändra på bönekallets betydelse blir det till och med ogiltigt. Exempel på det är att bönekallaren läser:

الله أكبار

Det är ogiltigt eftersom det ändrar på betydelsen. Ordet (أكبار) betyder trummor. Melodiskt bönekall som inte ändrar på dess betydelse är som sagt giltigt men föraktfullt.