Vad är domen för lådan som läggs på det kvinnliga likets bår under begravningsceremonin?

Fråga: Vad anser ni om lådan som läggs på det kvinnliga likets bår under begravningsceremonin?

Svar: Den är harmlös. Vissa lärda säger till och med att den är rekommenderad. I Hanâbilahs bok ”ar-Rawdh al-Murbi´” står det:

”Om liket är en kvinna så är det rekommenderat att täcka henne med en låda. Dels täcker den henne bättre och dels rapporteras det att Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) befallde att en sådan låda tillverkas åt henne. Därefter skall lådan täckas med tyg.”1

I Mâlikiyyahs bok ”Djawhar-ul-Iklîl Sharh Mukhtasar Khalîl”:

”I samband med begravningståget och begravningen är det rekommenderat att täcka det kvinnliga liket med en låda så att den täcker det än bättre.”2

I Shâfi´iyyahs bok ”al-Madjmû´ Sharh al-Muhadhdhab” står det:

”Våra kollegor rekommenderar att kvinnan förses med en låda som läggs ovanpå liket på båren. Därefter skall lådan täckas med tyg så att inte människorna kan se den. Så sade författaren till boken ”al-Hâwî”.”

Sedan sade han:

”Deras bevis för det är de troendes moder Zaynabs (radhiya Allâhu ´anhâ) begravning. al-Bayhaqî rapporterade att Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) testamenterade att hon skulle förses med en låda, vilket de uppfyllde. Om det är autentiskt så skall det vetas att hon dog många år innan Zaynab.”3

I ´Abdur-Rahmân al-Djazîrîs bok ”al-Fiqh ´alâ al-Madhâhib al-Arba´ah” citeras Hanafiyyahs åsikt:

”Det är rekommenderat att täcka kvinnans låda liksom hennes grav skall täckas i samband med begravningen till dess att hon har lagts ned i fickan. Ty hela kvinnan är en ´awrah; från fötterna till huvudet.”4

Så säger de fyra rättsskolorna. Deras argument är att lådan täcker kvinnan bättre. Det är allmänt känt och en praxis i Hidjâz. Dock räcker det att ni täcker halva kroppen nedtill kvinnans midja med en låda och knyter tyget ovanpå lådan runt bårens kanter. Det väger också mindre än en stor låda.

1ar-Rawdh al-Murbi´ (1/348).

2Djawhar-ul-Iklîl Sharh Mukhtasar Khalîl (1/111).

3al-Madjmû´ Sharh al-Muhadhdhab (5/221).

4al-Fiqh ´alâ al-Madhâhib al-Arba´ah (1/531).