Vad är domen för lådan på den döda kvinnans bår?

Fråga: Vad anser ni om lådan ovanpå den döda kvinnans bår som är till för att dölja henne? Är kvinnan förbjuden att se död som levande? Är den här lådan en Sunnah? Varför återupplivas och praktiseras den inte i så fall?

Svar: Det råder inga tvivel om att lådan döljer kvinnan bättre. Ibland kan det hända att kvinnans former syns till fullo under begravningsprocessen. Det är inte rekommenderat. Det råder inga tvivel om att praxisen i Hidjâz, och framför allt i Makkah, när de förser båren med detta döljer liket bättre.

Beträffande det som syns av kvinnan såsom hennes kläder, så är de inte förbjudna att ses oavsett om hon är död eller levande. Det enda undantaget är åtsittande kläder som avslöjar hennes former. De får hon inte ha på sig.