Vad är domen för kvinnans böneutrop?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/159-160)

Fråga: Vad är domen för kvinnans böneutrop (إقامة الصلاة)?

Svar: Det är harmlöst om hon är ensam hemma. Det är också harmlöst om hon låter bli. Böneutrop är bara obligatoriskt inför männens samlingsbön. Inte ens den man som tänker be ensam behöver utropa sin bön. Visserligen är det bättre att utropa den, men likaväl harmlöst att låta bli.