Vad är domen för kvinnans begravningsbön?

Fråga: Vad är domen för kvinnans begravningsbön?

Svar: Det är tillåtet för kvinnan att be begravningsbönen liksom det är tillåtet för mannen att göra det. Handlingen består av bön för den döde och belöning till den bedjande. Muslimerna har alltid gjort så. Om kvinnorna är i moskéerna när det är dags för begravningsbönen så skall de be den.