Vad är domen för kondoleanser på begravningsplatsen?

Fråga: Vad är domen för kondoleanser på begravningsplatsen?

Svar: Kondoleanser är föreskrivna, men de skall inte vara tillgjorda. Vissa människor ger kondoleanser på begravningsplatsen för att slippa göra det senare. De tar tillfället i akt. Det är visserligen okej, men det skall inte ske ordnat och i form av människor som står i led. De skall inte göra det vid gravarna så att de inte trampar på dem… [oklart ljud]