Vad är domen för höjda röster under begravningståget?

Fråga: Vissa människor bär snabbt på liket och springer med det. Rätt som det är befaller en person alla andra att säga ”det finns ingen sann gud utom Allâh” och nämna Allâh, vilket de gör. Har det en grund?

Svar: Den handlingen saknar grund och är en innovation. Den som följer med ett begravningståg skall tänka på sin egen slutdestination och att han kommer att bäras liksom den mannen bärs. Han skall tänka på det här livet och hur den här människan levde igår; nu är det bara hennes handlingar som räknas. Det är det föreskrivna. Det har inte rapporterats från Salaf att de sade i samband med begravningståget ”det finns ingen sann gud utom Allâh” eller uppmanade andra att nämna Allâh. Det bästa en människa kan göra är det Salaf (rahimahumullâh) gjorde.

Vad beträffar påskyndad begravningsprocess, så är det Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Påskynda begravningen.”1

Dock säger vissa lärda att påskyndningen inte skall besvära människorna, skada likets kropp eller orsaka att något kommer ut ur dess mage.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).