Vad är domen för höjda röster under begravningen?

Fråga: Många människor höjer rösterna i samband med begravningen. Är det ett problem?

Svar: Det är inga problem vid behov. Exempel på ett sådant behov är att en person höjer rösten när han ber om stenblock, lera eller vatten. I och med att det är behövligt så är det harmlöst. Annars är det bättre att vara tyst. Sådan är domen om de höjda rösterna gäller något utom dyrkan, som bön om vatten, stenblock eller något annat. Men om de höjs i dyrkande syften liksom Qur’ân-läsning eller Dhikr så är handlingen en innovation.