Vad är domen för hårimplantat?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/23-24)

Fråga: Vad är domen för hårimplantat där hår från bakhuvudet planteras på tunnhårigt område?

Svar: Det är tillåtet. Den som gör det gör så för att återbringa Allâhs (´azza wa djall) ursprungliga skapelse och avvärja en defekt. Det handlar inte om försköning eller utökning eller förändring av Allâhs skapelse. Vid ett tillfälle ville en flintskallig person att Allâh återger honom hans hår varvid en ängel rörde vid honom så att Allâh återgav honom ett vackert hår1.

1al-Bukhârî (3464) och Muslim (2964).