Vad är domen för gratulationer i samband med det nya hidjrah-året?

Fråga: Vad är domen för gratulationer i samband med det nya hidjrah-året?

Svar: Det är grundlöst. Inget skall innoveras i samband med det nya hidjrah-året, varken gratulationer eller någonting annat. Det är en helt vanlig dag.