Vad är domen för fredagsbadet?

Fråga: Vad är domen för fredagsbadet?

Svar: Fredagsbadet är rekommenderat. Hadîthen säger:

Den som tvår sig på fredagen har gjort bra och den som badar [skall veta att] badet är bättre.”

Det är alltså rekommenderat.

Fråga: Börjar dess tid efter Fadjr-bönen eller soluppgången?

Svar: Han skall bada innan han beger sig till fredagsbönen för att avlägsna svett och lukt. I och med att han skall gå till en folksamling och moské, så är det bra att han fräschar till sig och avlägsnar smuts och svett.