Vad är domen för förgyllda klockor?

Fråga: Vad är domen för förgyllda klockor?

Svar: En sådan fråga besvarar jag med ett svar som vissa lärda brukar ge; det finns gudsfruktan och det finns utslag.

Enligt utslaget är det tillåtet att bruka klockan i och med att den inte är av guld – den är bara förgylld. Det betyder att guldlagret på klockan är knappt och litet. Utifrån den här betydelsen är klockan tillåten att brukas.

Enligt gudsfruktan skall en sådana klocka undvikas. Detta för att den som får syn på klockan inte skall tänka dåligt om personen som brukar den. Det kommer även att utlösa en debatt; det är guldklocka, nej, det är ingen guldklocka, den är förgylld och så vidare. Härmed sägs:

”Lämna det du tvivlar på för det du inte tvivlar på.”1

1Ibn Hibbân (722).