Vad är domen för en våldtagen kvinna?

Fråga: Vad är domen för en våldtagen kvinna?

Svar: Hon är inte skyldig något. Det hände på ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) tid. När ´Umar fick reda på det frågade han om henne varpå de sade att hon är en from kvinna. Till följd därav befallde han hennes anhöriga att behandla henne väl.