Vad är domen för den vänstra bönen i begravningsbönen?

Fråga: Har det bekräftats i Sunnah att man läser i begravningsbönen efter andra Takbîr:

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat, sänt fred över, välsignat, benådat och förbarmat Dig över Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris!”?

Så står det i en avhandling på urdu vid namnet ”Âsân Ghâz” som betyder ”Den vänstra bönen”.

Svar: Det sättet är innoverat och en innovation som inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det bästa sättet att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på är det som han lärde sitt samfund när följeslagarna sade:

”Allâhs sändebud! Vi vet hur vill skall sända fred över dig, men hur skall vi hylla dig?” Han sade: ”Säg:

اللهم صل عل محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris! Och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris!”1

Det här sättet, och andra autentiska sätt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), skall människan praktisera när hon hyllar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sättet som nämns i frågan är en innovation som saknar bevis. Den troende är skyldig att undvika alla innovationer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”2

1al-Bukhârî (4797) och Muslim (406).

2Muslim (867).