Vad är domen för bugning i samband med hälsning?

Fråga: Vad är domen för bugning i samband med hälsning?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är Rukû´. Det är inte tillåtet att buga sig för någon oavsett vem. Ty bugning är Rukû´ och underkastelse som inte får ägnas åt någon skapelse. Rukû´ och Sudjûd ägnas endast åt Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).