Vad är domen för bön utan Iqâmah?

Fråga: Vad är domen för bön utan Iqâmah?

Svar: Den är giltig. Men om ingen i staden läser Iqâmah blir det ett måste. Någon måste ju läsa det. Om någon i staden har läst böneutropet och Iqâmah, blir det rekommenderat för de resterande.